Arbetsmetoder för dom två grenarna Klassisk belysningsplanering och ljusdesign

Arbetsmetoder

Ljusdesign

Eftersom produkterna är utformade för att vara anpassad till så bred publik som möjligt har arbetsmetoderna också diffrakterats för att anpassas till utformningen. Vi arbetar i steg där alla led i varje steg är tätt integrerade med varandra för att kunna fungera separat.

Våra designer och projekteringar tar i beaktning och hänsyn till material, ytor, färg, form, upplevelse, intryck, säkerhet, funktionalitet, rum, dimensioner, inredning och utrymmen. När vi gör en design ser vi till att allt vi anser viktigt, som vem beställaren är vad rummet används till och av vem, ses som grundläggande information. Informationen inledningsvis skickar ni in via en länk som skickas till er efter köpt produkt. I den länken står det utförligt vad vi behöver få av er för att kunna börja jobba åt er med erat projekt. Ni kan se formuläret i fliken krav och villkor. När vi fått in allt från er går vi igenom materialet och gör en uppskattning av erat projekt. Då får ni en tidsram och bokning för samtal för att gå igenom materialet och meddela att vi börjar med erat projekt.  Vi kontaktar alla inblandade parter som inredare, arkitekt, elektriker osv

Beroende på projekt kan det vara nödvändigt att i vissa fall även forska i kringliggande område och historik om staden eller marken byggnaden eller föremålet. Det ingår att utföra tester på komplexa material och ytor eller områden för att se angripbara punkter vid behov. Vi arbetar över plan DWG som tillhandahålls av er, klienten, men om en sådan inte finns kan ni eller vi ta egna mått och arbeta efter dom. Vi planerar hela designen från ljuskälla till armatur till styrsystem och hur det ska programmeras allt efter era behov och önskemål.

Nästa steg är sammanställning av all information och test resultat till ett färdigt projekt som levereras er alltid i pdf format och printat format vid behov eller om så önskas. Vad ni får är en 3d visualisering med korrekta värden för hela projektet, positioner för armaturer samt armatur val eller armaturtyp med inköps information samt underlag för elektriker och montörer.

Plottning görs i mjukvaran Vectorworks, Dialux 4.13 eller EVO beroende på projektet och Relux vid behov. I mjukvaran görs dom sista testerna av planerad belysning samt beräkningar för ljusmängd och bländnings risker med mera.


 

Arbetsmetoder

Klassisk belysningsplanering

Klassisk belysningsplanering är en metod som används när man vill få fram armaturtyp, antal armaturer, effekt och placerings höjd för att följa standard, föreskrift och rekommendationer. Informationen man baserar sig på är föreskriften, rambeskrivning, ritningar och Svensk standard Ljus och rum. Metoden går snabbt att utföra och planeringen görs i Dialux på plan DWG. Vad du får är en belysnings beräkning som visar på antal armaturer för att uppnå värden som följer Svensk standard, monterings höjd och placering gjort i programmet Dialux med de armaturer eller armaturtyper som föreskriften bestämt. Det tar mellan 20 minuter upp till 1 ½ timma för enkla rum och upp till 8 h eller mer för större projekt, därför ser vi helst att man har ett löpande abonnemang med en fast månads kostnad. Det blir billigare för er per projekt och enklare för oss att hålla planering. Alla projekt och arbeten som tar längre en 8 h att planera debiteras en kostnad för överskjutande tid till reducerat pris för abonnenter. Projekt utan abonnemang debiteras ackord per timma.

För föreskrifts lösa projekt

Vi har inga avtal med armaturföretag eller andra överenskommelser som förbinder oss i val av armaturer och kan därför hålla oss till den budget ni önskar. Om ni har ett projekt ni vill få belyst som saknar föreskrift kan vi åta oss det om ni har en budget för belysningen. Vad detta innebär är att en planering från oss kan innehålla armaturer från olika företag och vi kan därför skräddarsy belysningsplaneringar till objektets behov på alla sätt och hålla eran budget. Budget är även nödvändigt för oss efter som vi inte tillhandahåller några armaturer behöver vi veta vart vi ska titta för att planera erat projekt.


Väntetid

Beroende på belastning kan väntetiden uppgå till 2 veckor och företaget förbehåller sig rätten att neka projekt oavsett storlek. Uppdatering om er köplats och leveranstid skickas regelbundet till alla klienter eller kan följas IRL i boknings systemet.

Ljusdesign

För företag och allmänt kan ljusdesign vara ett mycket brett begrepp, och är normalt sätt mer tidskrävande och kräver mycket information och innebär ibland en del efterforskning och även ibland studie besök. Ljus design byggs nästan alltid i 3D och kan handla om att lösa svåra belysnings situationer eller områden där det kanske finns känsligt material som porösa fasader, k-märkta byggnader, uv känsliga ytor eller konst med mera, eller att belysnings förhållandena är svåra. Ljus design kan även handla om att man vill försköna eller framhäva eller öka värde. Ljus design kan användas som ekonomisk verktyg för att öka förtjänst och kan också användas i ergonomiskt syfte. Det finns flera områden där man kan tillämpa ljusdesign och vi begränsar er inte.