Varför oss?
Ange undertext här

Varför ska man välja Hill-Sand Illumination som leverantör av er ljusbild?

Verksamheten är utformad i två grenar, den ena är ljusdesign och den andra är belysningsplanering. Företaget har mål att utvecklas mot offentlig, urban, kommersiell och arkitektonisk belysning men för tillfället åtar vi oss alla typer av projekt. Visionen är att skapa ett ljusdesign företag som angriper ljus utifrån fler dimensioner och på så sätt skapar installationer som samspelar med omgivning och form.

Missionen är att skapa en verksamhet som är lätt att köpa från, lätt att handla med och enkel att kommunicera med som har snabba resultat och effektiva lösningar utan att förlora kvalité eller service. Vi har därför utformat våra tjänster i paket former som man kan handla direkt här på webbshoppen. Vi har flera olika paket som utvecklats efter vår erfarenhet och är utformade för att enkelt leverera ljusdesign till privat personer och belysnings planering till företag.

För att få en uppfattning av projekt se fliken portfolio eller arbetsmetoder för att få en bild in i hur i går till väga.

Vi samarbetar inte med något armatur företag och kan därför välja armaturer som bäst lämpar sig till projektet. Vi ger er armatur typ och exempel eftersom valmöjlighet och flexibilitet för er som klient är några av de faktorer vi anser viktiga för oss som konkurrerande företag och konsulter. Vi säljer en ljusbild inte en armatur.

 Företaget har frihet i armaturval och kan skapa ljusbilder med projektets behov i fokus och kan därför också åta oss alla typer av projekt utan större begränsning. Vi använder hela armatur marknaden som våran katalog.

Alla projekt utförs i marknads kompatibel mjukvara och arbeten byggs i 3D miljö. Vi erbjuder tjänster i grenen belysningsplanering som är anpassade till företag med färre projekt och/eller projekt av mindre storlek där en konsult per timma eller heltids anställd belysningsplanerare inte är lönsamt. För dessa företag finns produkter i webbshoppen som till exempel ett abonnemang på enklare belysningsplanering i olika storlekar, detta erbjudande finns dock inte för ljusdesign. För ljusdesign finns etapp program att köpa i webbshoppen.

Abonnemang är en serie tjänster ni kan köpa i webbshoppen och innebär att ni har löpande tillgång till belysning planeringar av enklare rum under en begränsad tid, en månad per köp, samt begränsat antal projekt. se abonnemang. Eller köp ett fristående projekt i webbshoppen.

När ska man använda en belysningsplanerare?

När ni har projekt som kräver mer av ljuset och att belysningen följer vissa krav och regler eller föreskrifter. Ett annat tillfälle kan vara företag med mindre projekt och tillfällen som behöver en bra ljusdesign eller en bra ljusbild men eventuellt inte har tillräckligt hög belastning av belysnings projekt för att anställa någon i belysnings frågor och får tvunget avfärda jobb eller lägga ut jobb på andra företag. När man lägger ut ett belysnings beräknings projekt på annat företag brukar det bli någon av de armaturföretagen som finns som erbjuder beräkningstjänsten gratis. Armaturföretaget använder då endast uteslutande sina egna armaturer i ditt projekt. Problemet med detta är att ni för det första endast får planeringen gjord med företagets armaturer och de lösningar deras produkter kan ge ert projekt detta trots att ett bättre armaturval finns hos ett annat företag. För det andra får ni en kostnads bild som är anpassad efter eran budget utifrån deras armatur förråd. Dom kanske inte har en spotlight som klarar monterings-kravet och erbjuder en lösning med något ytmonterat som dom har och uppfyller kravet för standard med. Ett annat företag kan ha en armatur som passar och når kraven men då kan dom inte rita in den i ert projekt efter som det inte är deras produkt och ni blir stående med något ytmonterat trots att önskemålet och visionen ni hade var infällda spotlights. Många gånger har inte företagen så kompletta kataloger att dom klarar av att belysa hela projektet precis som ni vill ha det och ger er den lösningen deras företag kan erbjuda eller tar helt enkelt inte emot er förfrågan. Andra tillfällen kan vara när projektet är så pass känsligt att man behöver en kompetens som armatur företagen som tillhandahåller beräkning och ljusdesign eller projektering gratis normalt sätt inte har eller att det är ett tidskrävande projekt där företaget vet att deras armaturer inte kommer att användas eller köpas. Dessa tillfällen är några exempel på när det är lönsamt att använda en utomstående belysningsplanerare för belysnings frågor och kanske köpa ett abonnemang hos oss!