Klassisk belysningsplanering och ljusdesign
VI ÄR HÄNGIVNA ATT HJÄLPA DIG

 

Arbetsmetoder: Ljusdesign

Första steg är inhämtning av information som ska vara aktuell och uppdaterad och består av allt som rör projektet som material, färger, dimensioner som tak höjder, typ av tak, typ av vägg, dagsljusinsläpp, möbler, personer som ska vistas i utrymmet, omgivningen med mera . Beroende på projekt kan det vara nödvändigt att i vissa fall även forska i kringliggande område och historik om staden eller marken byggnaden eller föremålets historia. Det ingår att utföra tester på komplexa material och ytor eller områden för att se angripbara punkter. Nästa steg är plotning av informationen över plan DWG som tillhandahålls av klienten. Plotning görs i mjukvaran Dialux 4.14 eller EVO beroende på projektet. Jag utför allt jobb i Dialux 4.13 och Evo 8.1. och Relux vid behov. I mjukvaran görs dom sista testerna av planerad belysning samt beräkningar för ljusmängd och bländnings risker reduceras eller elimineras. Steg tre är sammanställning av all information och test resultat till ett färdigt projekt som levereras er alltid i pdf format och printat format vid behov. Vad ni får är en 3d visualisering med korrekta värden för hela projektet, positioner för armaturer samt armatur val eller armaturtyp med inköps information samt underlag för elektriker och montörer.

Jag arbetar över plan dwg och gör även studiebesök samt forskning kring varje projekt och tar egna mätningar och gör laborationer på plats beroende på projektet. Vid ljusdesign kan jag vid behov testa armaturer direkt på plats. Klassisk belysningsplanering följer svensk standards riktlinjer och rekommendationer.

 

Arbetsmetoder: Klassisk belysningsplanering

Klassisk belysningsplanering är en metod som används när man vill få fram armaturtyp, antal armaturer, effekt och placerings höjd för att följa standard, föreskrift och rekommendationer. Informationen man baserar sig på är föreskriften och Svensk standard Ljus och rum. Metoden går snabbt att utföra och planeringen görs i Dialux på plan DWG. Vad du får är en belysnings beräkning som visar på antal armaturer för att uppnå värden som följer Svensk standard, monterings höjd och placering gjort i programmet Dialux med de armaturer eller armaturtyper som föreskriften bestämt. Det tar mellan 20 minuter upp till 1 ½ timma för enkla rum och upp till 8 h eller mer för större projekt, därför ser jag helst att man har ett löpande abonnemang med en fast månads kostnad. Det blir billigare för er per projekt och enklare för mig att hålla planering. Alla projekt och arbeten som tar längre en 8 h att planera debiteras en kostnad för överskjutande tid till reducerat pris för abonnenter. Projekt utan abonnemang debiteras ackord per timma.

För föreskrifts lösa projekt

Jag har inga avtal med armaturföretag eller andra överenskommelser som förbinder mig i val av armaturer och kan därför hålla mig till den budget ni önskar. Om ni har ett projekt ni vill få belyst som saknar föreskrift kan jag åta mig det om ni har en budget för belysningen. Vad detta innebär är att en planering från mig kan innehålla armaturer från olika företag och jag kan därför skräddarsy mina planeringar till objektets behov på alla sätt och hålla eran budget.

För större projekt överstigande 8 h

För abonnenter debiteras reducerad summa per timma och faktureras månadsvis. För icke abonnenter debiteras en sedvanlig summa om 650 kr / h för Klassisk belysnings planering.

För icke abonnenter

Hur ni köper tjänsten ,se fliken webbshop. Där väljer ni vilken storlek erat projekt har och vilken typ av rum det är och bifogar all information som tillkommer projektet som: föreskriften, DWG ritning, tak höjd, och om tilläggs info finns skriv gärna in det också. Ni betalar med visa kort i kassan. Därefter får ni ett bekräftelse mail och leverans info. Om jag behöver ytterligare information kommer jag att kontakta er utan tillkommande avgifter. Pengarna debiteras erat konto först när ni när jag skickat er diossier med erat projekt.

Väntetid

Beroende på belastning kan väntetiden uppgå till 2 veckor och företaget förbehåller sig rätten att neka projekt oavsett storlek. Uppdatering om er köplats och leveranstid skickas regelbundet till alla klienter.

Ni bokar tid med mig klicka här!

Ljusdesign

Ljusdesign är ett mycket brett begrepp och är normalt sätt mer tidskrävande och kräver mycket information och innebär ibland en del efterforskning och studie besök om platsen redan finns annars utförs detta med informations insamling och över detaljerad plan. Ljus design byggs nästan alltid i Dialux EVO och ritas i 3D och kan handla om att lösa svåra belysnings situationer där det kanske finns känsligt material som porösa fasader, k-märkta byggnader, uv känsliga ytor eller konst med mera eller att belysnings förhållandena är svåra. Ljus design kan även handla om att man vill försköna eller framhäva eller öka värde. Ljus design kan även användas som ekonomisk verktyg för att öka förtjänst och kan också användas i industri och/eller i ergonomiskt syfte. Det finns flera områden där man kan tillämpa ljusdesign.

Betalning av sådant projekt sker efter överenskommes efter projektets storlek och komplexitet men kan även till viss mån köpas i webbshoppen.