Abonnemang mini

Out of stock

Motsvarar en anställd belysningsplanerare på 10%

Storlek: 20-30 timmars arbete eller upp till 5 projekt i liten-medelstorlek
Innehållsförteckning: Produkten överlämnas i en Dossier i PDF format och innehåller: Beräkningar av ljusmängd efter ljus och rums standard, antal armaturer, placering av armaturer och rendering av ljusbilden.

4 898,00 kr