Ljusdesign företag etap 3

Out of stock

Jag samarbetar med installatörer och elektriker på plats för att rikta ljuset och övervakar installationerna och verifierar att installerad armaturs position  överensstämmer med ljusbilden. Kan endast köpas med Etap 1 och 2.

Storlek: XL
Färg: Handarbeta på projektets plats

12,390.00 kr