Ljusdesign privat personer Etapp 3

Tillfälligt slut

Jag samarbetar med installatörer och elektriker på plats för att rikta ljuset och övervakar installationerna och verifierar att installerad armaturs position överensstämmer med ljusbilden. Kan endast köpas med Etap 1 och 2.

8 456,00 kr