Abonnemang Micro

Out of stock

Motsvarar en anställd belysningsplanerare på 5%

Storlek: 10-20 timmars arbete eller upp till 3 projekt i liten-medelstorlek
Innehållsförteckning: Produkten överlämnas i en Dossier i PDF format och innehåller: Beräkningar av ljusmängd efter ljus och rums standard, antal armaturer, placering av armaturer och rendering av ljusbilden.

3,249.00 kr