Abonnemang Liten

Out of stock

Motsvarar en anställd belysningsplanerare på 15%

Storlek: 30-40 timmars arbete eller upp till 8 projekt i liten-medelstorlek
Innehållsförteckning: Produkten överlämnas i en Dossier i PDF format och innehåller: Beräkningar av ljusmängd efter ljus och rums standard, antal armaturer, placering av armaturer och rendering av ljusbilden.

5 919,00 kr