Projekt belysningsplanering utan abonnemang

Agotado

Betalning per timma

Storlek: 45-60 minuter belysningsplanering. Köp aktiverar
Innehållsförteckning: Produkten överlämnas i en Dossier i PDF format och innehåller: Beräkningar av ljusmängd efter ljus och rums standard, antal armaturer, placering av armaturer och rendering av ljusbilden.

560,00 kr