Ljusdesign
Ange undertext här

Etapp 1

Vi börjar med att se över informationen vi fått in av er och era partners och andra delaktiga som  arkitekt, inredare, snickare, byggare osv samt det vi själva samlat in. Vi testar material om det behövs, labbar för bästa resultat och kommer fram med ett förslag i enkel skiss med idéer om armaturer och ett kostnadsförslag eller att vi fått en budget av er och håller oss inom ramarna för budget. Vi lämnar över till er en enkel presentation med bas fakta och en beskrivning av vad vi ser vara bästa tillvägagångssätt för att få en optimal ljusbild efter de kriterier erat projekt gett oss. Med detta material kan ni egentligen redan jobba och får en produkt som kan användas.


Etapp 2

Om ni  bestämt er för att ni vill ha våran ljusbild och våran hjälp  påbörjar vi Etapp 2. Denna etapp varierar oerhört mycket och  har därför formats till arvode per timma men eftersom bas jobbet redan är gjort förkortas tiden för etapp 2 och på så sätt också arvodet. Det är också här i Etapp 2 där våran stil och design kommer fullt ut och vi tar över kontrollen över projektet. Vi samordnar oss med de andra delaktiga aktörerna och får våran ljusbild att passas till alla led. Här i Etapp 2 väljer vi armaturerna och deras exakta placering, beräknar livskostnadskalkylen , bygger 3D Visualiseringen och bygger projektet till en detaljerad plan som ni  får i tryckt format samt en digital dossier. Vi överlämnar ett helt färdigställt projekt med en ljusbild som vi designat efter erat projekts behov och förutsättningar.

Etapp 3


För att vi ska kunna garantera ljusbildens riktighet och att den i verkligheten överensstämmer med våran visualisering har vi ett Etapp 3. Denna del innebär att vi finns med på plats vid installation  och kontrollerar att armaturerna blir satta som  föreskrivet av oss och att riktningen av armaturerna stämmer överens med visualiseringen ni betalt för.  

Efterkontroll

Vi erbjuder också ett sätt att få ljusdesign till en lägre kostnad. För att hålla högsta kvalité även på våran enklare Etapp 1 produkt har vi tjänsten efterkontroll som kan köpas till Etapp 1. Denna efter kontroll innebär att vi hoppar över, tillsammans med er ,Etapp 2 och 3 och ger er en justering av ljuset i Etapp 1 på plats vid installation för att se till så att produkten ni köpt av oss blir så bra som möjligt och så snarlikt våran ide som vi kan få det med de armaturer ni valde. Vi kan då även rekommendera justeringar, tillskott eller reduktion av armaturer eller ljuskällor, omplacering med mera på på plats.