Ljusdesign
Andra av två grenar

Ljusdesign är mycket bred och kan tillämpas på alla rum och utrymmen, allt från att belysa skyskrapor till att belysa insidan av en bil. Målsättningen med ljusdesign är att vidare utveckla form och upplevelse. Målsättningen med arkitektonisk ljusdesign är att vidareutveckla arkitekturens utformning eller upplevelsen av byggnader och andra fysiska strukturer.

Nyckelprinciper i arkitektonisk belysning
Några viktiga element som bestämmer lämplig stil, placering och intensitet av ljus inkluderar:
Dagsljus - en dynamisk variabel som påverkar är fönster och andra dagsljusinsläpp på olika sätt under hela dagen
Säkerhet - undvika störande glans och reflexer, direkt eller indirekt bländning, belysta utomhusutrymmen för nattnavigering m.m.
Synlighet - hur mycket uppmärksamhet ska hämtas från ett utrymme? Är ljuset nödvändigt?
Bakgrund - landskap, andra byggnader, landskapsarkitektur och andra synliga, yttre element i närområdet, ingen detalj är obetydlig.
Bra arkitektonisk ljusdesign kommer att maximera både estetisk och praktisk funktionalitet och varje designer måste balansera dessa två designelement på ett unikt sätt. Samspelet mellan ljus och mörker, färg och form är fascinerande, och det finns många olika belysningsalternativ som kan hjälpa till att lyfta fram den kontrasten och få den att interagera på ett naturligt sätt.
I bostadsutrymmen måste nyckelprinciperna också uppfylla vissa säkerhetskrav som att syn-underlätta eller belysa gångar och entréer under nattetid utan att störa grannar eller inomhusaktivitet.

Ljus kan helt definiera ett utrymme, både fysiskt och estetiskt, men dess effekt beror på formen, storleken, stilen och strukturen på varje yta den berör. Att aktivera kontrast innebär att man beaktar alla dessa element och bestämmer vilka som bäst förbättrar befintlig arkitektur och landskapsarkitektur.